8 (812) 409-53-00

-

-

DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2020.6.76.82
              
-
.
. . .

. -
          -  
- ,
.
  : , , ,
, .

1. . ( ). : . , 2006. 199 .
2. . . . . . . / . . , . . , . . ; . . . . .: , 1981. 444 .
3. . . . URL: http://novainfo.ru/archive/19/nelineynyy-obrazovatelnyy-process ( : 25.10.2017).
4. . ., . . // . . ., 2011. . 194210.