8 (812) 409-53-00


. . , , - .
: , ,
, , .

1. . . . .: , 2016. 243 .
2. . . - : . : - , 2006. 144 .
3. . . // . . . 2014. 46. . 1626.
4. . . : // . . . . 2012. 153 (1). . 103110.
5. . ., . . GeoGebra // V - . , 2016. . 8790.
6. . . : . . . . . 13.00.01. ., 2013. 25 .